В периода 24-25 юни 2021 г. се проведе Шестата международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, организирана от Тракийския университет, Стара Загора.

Гл. ас. д-р  Десислава Алексиева представи съвместно разработен доклад с доц. д-р Елена Александрова, проф. д.г.н. Мария Воденска и проф. д.г.н. Николина Попова. В доклада са представени част от първичните данни след апробиране на резултатите от проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *