На 21 април 2021 г. по време на международната научна конференция под наслов: „Туризмът и глобалните кризи“, организирана и проведена от катедра „Туризъм” при Стопански факултет на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий’’, бяха представени резултати от анализи по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

В презентацията „Глобализация и устойчиво развитие на туристическите дестинации“ доц. Елена Александрова обърна специално внимание на предизвикателствата пред съвременния туризъм, като същевременно представи добри практики от туристическата дестинация Цермат  – Матерхорн, Швейцария. Туристическата дестинация Цермат-Матерхорн е разработена и се управлява съобразно парадигмите за постигане на устойчиво туристическо развитие, което гарантира нейната конкурентоспособност и нарастваща популярност на туристическия пазар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *