На 16 март 2021 г. се проведе семинар със студенти от бакалавърска програма „Туризъм“ към Международното висше бизнес училище, на който бяха представени междинни резултати и добри практики по проект “ Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“. Семинарът откри проф. д.г.ф. Мария Воденска, която представи накратко целите и екипа на проекта, след което гл. ас. д-р Десислава Алексова презентира развитието на курортното дело в България, основните етапи в планирането на част от националните курорти, тяхното съвременно състояние, както и предизвикателствата и перспективите пред устойчивото им развитие.

Проф. Мария Воденска продължи с кратки презентации за влиянието на климатичните, икономическите, социо-културните и екологичните промени върху туризма. Презентациите бяха илюстрирани с актуални статистически данни и резулати от направените до момента анализи. В края на срещата проф. Мария Воденска предстви добри практики от Финландия и Португалия. Д-р Алекова направи кратко обобщение, съпоставяйки представените данни с теоретичния материал по изучаваната дисциплина, призова студентите към дискусия и закри семинара.

След лекцията студентите изразиха своето удовлетворение и желание подобни инициативи да станат практика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *