На 23 април 2020 г. през платформата ZOOM се проведе Международна студентско-докторантска конференция на тема „Устойчив туризъм – перспективи и предизвикателства„. Организатор на конференцията е катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Конференцията се проведе онлайн и продължи около пет часа, което даде възможност да се включат голям брой български и чуждестранни участници. Представени бяха 23 университета от 8 държави – Азербайджан, Великобритания, Молдова, Русия, Румъния, Северна Македония, Сърбия и България и общо 73 участници, от които 36 от чужбина и 37 от България, с общо 57 доклада на български, руски и на английски език. Поставиха се важни въпроси, свързани с устойчивостта в туризма и различните й проявления в света и България.

По време на конференцията член на работния колектив на проекта представи прилагане на добри практики и научноизследователски подходи за устойчиво развитие на туризма на местно ниво с презентация на тема „Методика за устойчиво развитие на туристическа дестинация”. Презентирани бяха конкретни резултати при прилагане на методиката, разработен функциониращ модел за устойчиво туристическо развитие на формираща се дестинация в община Ботевград и как могат да се адаптират проучвания по време на извънредното положение при предприети строги мерки, по примера на общините Костинброд и Челопеч. Презентацията предизвика оживена дискусия, насочена към непопулярни алтернативни видове туризъм, които могат да помогнат са формиране и развитие на имидж на туристическа дестинация и устойчивото й позициониране на туристическия пазар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *