Анализ на съществуващите методологически подходи за емпирично изучаване на устойчивото туристическо развитие

Мария Воденска, Николина Попова, Десислава Алексова

Настоящото изследване има за цел да разработи и апробира модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти), основана на система от индикатори, която да позволява оценка на състоянието, очертаване на тенденциите и да служи на съответните управляващи органи и организации за формулиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма в тях. Основният подход при изследването е съобразен със съществуващата политическа и нормативна рамка в страната,  както и с известни добри практики в Европа и света. Тя ще бъде тествана в два пилотни курорта – един морски и един планински.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *