Излезе от печат монография на тема „Модeл за устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация по примeра на община Ботeвград“

Монографията е част от изследователските дейности по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие […]