Представяне на междинни резултати от изпълнението на проекта и добри практики пред студенти от бакалавърска програма „Туризъм“ към Международното висше бизнес училище

  На 16 март 2021 г. се проведе семинар със студенти от бакалавърска програма „Туризъм“ към Международното висше бизнес училище, […]