Оценка на влиянието на туризма в българските планински национални курорти

Проф. д.г.н. Мария Воденска, Международно висше бизнес училище, Ботевград

През последните години все повече нараства необходимостта от устойчиво развитие на туризма в туристическите дестинации. Изучеността на този въпрос в България е сравнително слаба, но първи стъпки в това отношение могат да бъдат направени чрез изучаването на влиянията, които туризмът осъществява върху различни туристически дестинации.Особено подходящо е това проучване да се прави в обявените национални курорти, тъй като там въздействията на туризма се проявяват в чист вид, без да се преплитат с влиянията на други човешки дейности. Особено уязвими по отношение на развитието на туризма са планинските територии. Докладът има за цел да анализира влиянията на туризма в двата планински национални курорта – Боровец и Пампорово. Изследването е направено на базата на отношението на местното население към различните влияния на туризма в курортите. Получените резултати позволяват формулирането на изводи и препоръки по отношение измерванията и анализа на влиянията на туризма в планинските дестинации на България. Ключови думи: туристическа дестинация, национален курорт, влияния на туризма, устойчиво развитие, индикатори Докладът е разработен по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитиена туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *