Модeл за устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация по примeра на община Ботeвград

Д-р Десислава Алексова, Международно висше бизнес училище

Монографията е част от изследователските дейности по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“. Актуалността на изследването е свързана с факта, че към момента няма унифицирана система, която да се прилага спрямо развитието на туризма на различни йерархични нива, независимо че в страната са разработвани и прилагани различни и разнородни системи за оценка на туристическото развитие. Монографията е полезно ръководство както за преподаватели, експерти, туристически организации и студенти в областта на туризма, така и за местните власти и организациите за управление на туристическите райони в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *