Security and safety of tourists as a factor for sustainable tourism, based on the example of Bulgarian black sea resorts

„На база събраните и анализирани първични данни може да се посочи, че анализираните хотели използват обичайни охранителни мерки и устройства, които не са насочени към превенция срещу тероризма, а към престъпления с общ характер. За съжаление има множество пропуски в законодателството по отношение на сигурността и безопасността в хотелите по Черноморието. Нужно е да бъдат предприети промени по отношение на: корпоративни актуализации на политиките за сигурност и безопасност; технологични превантивни мерки, във връзка със сигурността при разплащанията от страна на туристите; допълнителни тестове и процедури от страна на финансовите одитори.“
Това са само част от заключенията, които може да прочетете в разработката на Даниела Георгиева и Дияна Банкова – „Security and safety of tourists as a factor for sustainable tourism, based on the example of Bulgarian black sea resorts“.

Същата може да намерите тук.

В публикацията са представени резултати от проект: „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *